۱۳۹۳ پنج شنبه ۳۰ مرداد / Thursday, August 21, 2014

رئیس کل بانک مرکزی استعفا داد

رئیس کل بانک مرکزی استعفا داد

۱۳۹۱ جمعه ۱۹ آبان
بازدید : 2508
کد خبر : 27014دکترمحمد علی مولوی رئیس کل بانک مرکزی ایران به علت کسالت و بیماری از روز سه شنبه 15آبانماه در بانک مرکزی حضور نیافته است . وی در همین تاریخ استعفای خود را به علی اردلان وزیر اقتصاد و دارایی تقدیم کرده است


نسخه مناسب چاپ

رهبرانقلاب امروز نماینده پاپ را که برای میانجیگری به ایران آمده است به حضور پذیرفته و خطاب به وی فرمودند : اگر حضرت عیسی بودند کارتر را استیضاح می کردند . امام خمینی همچنین از پاپ خواستند رئیس جمهورآمریکا را مورد بازخواست قرار دهند . رهبر انقلاب همچنین در مورد تهدید آمریکا به جنگ و تحریم اقتصادی ایران فرمودند :  اگر امر دایر بشود بین اینکه آبروی ما حفظ بشود یا شکممان سیر بشود، ما ترجیح می‎دهیم که آبرویمان حفظ بشود، شکممان گرسنه باشد.

در جلسه امشب شورای انقلاب تکلیف چند وزارتخانه بصورت قطعی تعیین شد ، بر اساس تصمیم شورای انقلاب عضویت مهندس بازرگان در شورا مورد تائید قرار گرفت . گفتنی است در جلسه فردا قرار است اعلام شود موسوی خوئینی ها ، لاهوتی و بازرگان به عضویت