اخبار علمی و پزشکی

آئین‌نامه استخدامی یاوران علمی اصلاح می‌شود

علی خطیبی معاون اداری، مالی وزیر علوم در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در شیراز در حال برگزاری است، گفت: با توافقی که با وزارت مسکن و شهرسازی صورت گرفته است دانشگاه‌های کشور این امکان را پیدا کردند که با استفاده از ظرفیت‌ها و تسهیلات قانون جهش مسکن، بتوانند در اراضی خود مبتنی بر قانون جهش برای کارکنان و اعضای هیئت علمی، واحد مسکونی بسازند.وی افزود: بر اساس این توافق وزارت علوم مکلف است تا پایان اردیبهشت، مشخصات زمین‌هایی که می‌تواند در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی برای ایجاد شهرک‌های دانشگاهی در محیط دانشگاه‌ها اختصاص دهد را اعلام کند.معاون اداری، مالی وزیر علوم خاطرنشان کرد: بر اساس این توافق، شهرک‌های مسکونی دانشگاهی، صرفاً برای سکونت اعضای هیئت علمی، کارکنان، پژوهشگران، نخبگان و فناوران وابسته به دانشگاه استفاده خواهد شد.ضرورت توجه رؤسای دانشگاه‌ها به مسائل رفاهی و معیشت کارکنان
این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت توجه رؤسای دانشگاه‌ها به مسائل معیشتی و رفاهی کارکنان، گفت: از رؤسای دانشگاه‌ها خواهش می‌کنم از هر طریقی که می‌توانید و میسر است برای رفاه و معیشت کارکنان تلاش کنید ما هم در ستاد وزارت علوم حمایت می‌کنیم. مبادا آخر ماهی شود که حقوق مدیران و رؤسا پرداخت شود، اما حقوق کارکنان شرکتی یا حق‌الزحمه‌ای به تأخیر بیفتد.
خطیبی همچنین از اصلاح آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی خبر داد و گفت: پیرو برگزاری جلسات مکرر اعضای شورای صنفی دانشگاه‌ها با این معاونت و جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات کارکنان، اصلاح خوبی در آئین‌نامه استخدام یاوران علمی صورت گرفته است که به زودی ابلاغ می‌شود.این مقام مسئول با اشاره به برخی از اصلاحات در این آئین‌نامه گفت: تسهیل دریافت پایه‌های تشویقی، تسهیل احراز پست‌های اداری مدیریتی و همچنین تسهیل اعمال مدرک تحصیلی مقطع بالاتر، از جمله مواردی است که بسیار مورد درخواست کارکنان بود و در این بازبینی به آن‌ها توجه شده است.

خبر فارسی

باشگاه خبرگزاری جوان هستم با خبر های علمی و پزشکی در خدمت شما...

نوشته های مشابه

اخبار علمی و پزشکی

آئین‌نامه استخدامی یاوران علمی اصلاح می‌شود

علی خطیبی معاون اداری، مالی وزیر علوم در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در شیراز در حال برگزاری است، گفت: با توافقی که با وزارت مسکن و شهرسازی صورت گرفته است دانشگاه‌های کشور این امکان را پیدا کردند که با استفاده از ظرفیت‌ها و تسهیلات قانون جهش مسکن، بتوانند در اراضی خود مبتنی بر قانون جهش برای کارکنان و اعضای هیئت علمی، واحد مسکونی بسازند.وی افزود: بر اساس این توافق وزارت علوم مکلف است تا پایان اردیبهشت، مشخصات زمین‌هایی که می‌تواند در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی برای ایجاد شهرک‌های دانشگاهی در محیط دانشگاه‌ها اختصاص دهد را اعلام کند.معاون اداری، مالی وزیر علوم خاطرنشان کرد: بر اساس این توافق، شهرک‌های مسکونی دانشگاهی، صرفاً برای سکونت اعضای هیئت علمی، کارکنان، پژوهشگران، نخبگان و فناوران وابسته به دانشگاه استفاده خواهد شد.ضرورت توجه رؤسای دانشگاه‌ها به مسائل رفاهی و معیشت کارکنان
این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت توجه رؤسای دانشگاه‌ها به مسائل معیشتی و رفاهی کارکنان، گفت: از رؤسای دانشگاه‌ها خواهش می‌کنم از هر طریقی که می‌توانید و میسر است برای رفاه و معیشت کارکنان تلاش کنید ما هم در ستاد وزارت علوم حمایت می‌کنیم. مبادا آخر ماهی شود که حقوق مدیران و رؤسا پرداخت شود، اما حقوق کارکنان شرکتی یا حق‌الزحمه‌ای به تأخیر بیفتد.
خطیبی همچنین از اصلاح آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی خبر داد و گفت: پیرو برگزاری جلسات مکرر اعضای شورای صنفی دانشگاه‌ها با این معاونت و جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات کارکنان، اصلاح خوبی در آئین‌نامه استخدام یاوران علمی صورت گرفته است که به زودی ابلاغ می‌شود.این مقام مسئول با اشاره به برخی از اصلاحات در این آئین‌نامه گفت: تسهیل دریافت پایه‌های تشویقی، تسهیل احراز پست‌های اداری مدیریتی و همچنین تسهیل اعمال مدرک تحصیلی مقطع بالاتر، از جمله مواردی است که بسیار مورد درخواست کارکنان بود و در این بازبینی به آن‌ها توجه شده است.

نوشته های مشابه

خبر فارسی

باشگاه خبرگزاری جوان هستم با خبر های علمی و پزشکی در خدمت شما...

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا