اخبار علمی و پزشکی

حمایت وزارت علوم از پایان‌نامه‌های فناورانه نیازمحور

امید رضایی فر سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: بسط و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، ارتقای ظرفیت توسعه فناوری و زمینه‌سازی حرکت دانشگاه‌های کشور به سوی دانشگاه کارآفرین و تغییر رویکرد دانشگاه‌ها از انجام فعالیت‌های پژوهشی محض به پژوهش‌های کاربردی، توسعه و تجاری سازی فناوری از اهداف دیگر «طرح ملی گرنت فناوری» محسوب می‌شود.
وی، جهت گیـری و هدایـت بخشـی از پایان نامه هـا و رسـاله‌ها بـه سـمت نیازهـای صنعـت و بـازار، هدایـت دانشـگاه‌ها بـه سـمت دانشـگاه‌های نسـل سـوم یـا دانشـگاه کارآفرین، کمــک بــه تقویــت کمــی و کیفــی ورودی هــای پارک هــای علــم و فنــاوری و مرا کــز فنــاوری، ارتقــاء ســطح همــکاری پارک هــای علــم و فنــاوری بــا دانشــگاه‌ها و مرا کـز پژوهشـی را از دیگر اهداف این طرح دانست.
رضایی فر، جامعه هدف این برنامه را «اعضای هیأت علمی و پژوهشگران فعال» در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بیان کرد و در مورد عملکرد این طرح گفت: تاکنون پنج فراخوان با همکاری ۳۹ پارک علم و فناوری (۳۱ پارک استانی و ۸ پارک دانشگاهی) و تحت پوشش قرار گرفتن ۲۷۳۰ دانشگاه، عملیاتی شده است.
وی افزود: از جمله دستاورد‌های این برنامه می‌توان به مشارکت بیش از ۷۰۰ عضو هیأت علمی و ۳ سازمان حامی فعال (وزارت‌خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت و دفاع و نیرو‌های مسلح (به ترتیب حضور در برنامه) اشاره نمود که منجر به اعطای ۵۲۱ گرنت فناوری در طرح جوانه (به ترتیب ۳۶۲ و ۱۵۹ در مقاطع ارشد و دکتری) شده است.
 رضایی فر تصریح کرد: میزان حمایت گرنت فناوری، در هر برنامه، با توجه به شرایط اقتصادی و سایر ملاحظات کشور، توسط دبیرخانه ملی تعیین و اعلام می‌شود و این حمایت برای انواع گرنت و مقاطع ارشد و دکتری متفاوت است.
وی گفت: پس از احیای معاونت فناوری و نوآوری در آذر ۱۴۰۰، این برنامه همچنان در فهرست اولویت فعالیت‌های این معاونت قرار گرفت و آیین‌نامه اجرایی آن نیز با اندکی تغییرات، به دلیل تغییر ساختار وزارت عتف، در روز‌های پایانی اسفند ۱۴۰۰، به تأیید مقام عالی وزارت رسید.
 رضایی فر، در مورد علت ویرایش و بازبینی «آیین‌نامه جامع برنامه ملی گرنت فناوری» گفت: برنامه گرنت فناوری یک برنامه ملی است که همه حوزه‌های تخصصی و علمی را پوشش می‌دهد و در سراسر کشور امکان فعالیت دارد؛  به منظور دستیابی به اقتدار علمی، فناوری و نوآوری کشور، آیین‌نامه گرنت فناوری مجدد ویرایش و بازبینی و در نهایت «آیین‌نامه جامع برنامه ملی گرنت فناوری» تدوین شد که هم‌اکنون مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی می‌کند.
وی گفت: در آیین‌نامه جدید برنامه ملی گرنت فناوری، علاوه بر ۳ سرفصل قبلی (گرنت جوانه، گرنت شکوفایی و گرنت رشد)، ۶ سرفصل جدید نیز پیش‌بینی شده تا در قالب مجموعه‌ای پویا و یکپارچه، با راهبری این معاونت و همراهی ذی‌نفعان دخیل در پیشرفت فناوری کشور، ارتباط گسترده با جامعه علمی، در سطح ملی و بین‌المللی را ساماندهی کند.
سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، در مورد ساختار طرح ملی گرنت فناوری گفت: ارکان اجرایی برنامه در دو سطح ملی و منطقه‌ای به ترتیب دبیرخانه ملی (مستقر در معاونت فناوری و نوآوری) و پارک‌های علم و فناوری مجری (مستقر در منطقه، استان یا دانشگاه) هستند. دبیرخانه ملی زیر نظر «شورای راهبری و سیاستگذاری گرنت فناوری»، هدایت مجریان منطقه‌ای و نظارت بر اجرای برنامه در سطح کشور و پارک علم و فناوری استانی یا دانشگاهی، مسئولیت اجرای برنامه در سطح استان را به عهده دارند.
سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، درخصوص تأمین‌کنندگان منابع مالی برنامه گرنت فناوری که در کل ۴ منبع مالی بلاعوض برای حمایت از برنامه در نظر گرفته شده است توضیح داد: حمایت تأمین‌شده بلاعوض، توسط پارک استان محل اجرای برنامه گرنت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان‌های حامی و صندوق شکوفایی و نوآوری که متولی اعطای تسهیلات توسط صندوق پژوهش و فناوری است.

خبر فارسی

باشگاه خبرگزاری جوان هستم با خبر های علمی و پزشکی در خدمت شما...

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا